Kvinneboom i næringslivet i Gjerstad

Over halvparten av dem som har fått støtte av næringsfondet i Gjerstad, er kvinner.