Kan spare titusener

Pensjonister kan spare penger på å fordele inntekt.

Pensjonister kan spare penger på å fordele inntekt. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Gifte og samboende alders- og uførepensjonister kan spare mye penger på å sjekke selvangivelsen grundig.

DEL

Det er mye penger å spare om de kan fordele mer av inntekter og utgifter mellom seg.

– Det er et helt nytt system for beskatning av alders- og AFP-pensjonister i 2011. I stedet for skattebegrensning, får de nå et direkte fradrag i skatten. Spesielt for nye alders- og AFP-pensjonister er det viktig å kontrollere den foreløpige skatteberegningen, fordi mange har fått for høyt skattefradrag i 2011. Dette skyldes feil fra Nav og Statens pensjonskasse, og de rundt 70.000 det gjelder kan risikere restskatt, forteller advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen.

Selvangivelsen skal for de fleste av oss leveres innen utgangen av april. De som ikke har sjekket selvangivelsen har dermed en drøy uke på seg til å finne eventuelle feil og føre opp glemte fradrag.

– Kan spare titusener

Gifte alders- og AFP-pensjonister med lav pensjon bør se på om det kan lønne seg å overføre inntekter fra den andre slik at pensjonisten får utnyttet skattefradraget, sier Gry Nilsen. Hun forklarer at det kan være mye å spare for pensjonister dersom den ene ektefellen har en lav uføretrygd og den andre en høyere inntekt. Da lønner det seg å overføre mellom de to slik at den uføretrygdedes inntekt økes mest mulig.

– Vi ser at flere par kan spare titusener i skatt på denne måten, sier hun.

Det er ikke alle inntekter og utgifter som kan overføres fritt mellom ektefellene. Poster som er direkte knyttet til den enes inntekt eller pensjon må lignes på hans hånd. Men for eksempel renteinntekter og -fradrag og skattepliktig tap eller gevinst på aksjer eller bolig kan fordeles mellom de to slik at skatten til den som tjener mest reduseres.

– Det er de nye skattereglene for pensjonister som har ført til absolutt flest henvendelser til oss i år, forteller Nilsen.

Sjekke tallene

Det er flere feil i årets selvangivelse. Skatteetaten har sendt ut pressemelding om at rundt 270.000 skattytere ikke har fått riktig forhåndsutfylt opplysninger om aksje- og obligasjonsfond. Etaten lover imidlertid at dette vil bli rettet opp. Men det er også andre feil i selvangivelsen som den enkelte selv må finne.

- Det er alltid feil i en del selvangivelser. Det er mange som skal sende inn oppgaver, og mange fallgruver. Det er derfor vi maser om at folk må sjekke selvangivelsen sin, sier advokaten i Skattebetalerforeningen.

Undersøkelser viser at ungdom i minst grad sjekker selvangivelsen sin. Gry Nilsen retter en spesiell oppfordring til de unge om at de går grundig gjennom selvangivelsen og ser til at de får med seg alle fradrag.

Tilleggsskatt

– Det aller viktigste for alle skattytere er å sjekke at alt de har mottatt i lønn er kommet med, sier Nilsen. Hvis inntektsposter er uteglemt, risikerer skattyteren tilleggsskatt.

Tilleggsskatten er fortsatt 30 prosent, men reglene vil antakelig endres, slik at satsen settes ned hvis det gjelder opplysninger skattemyndighetene sitter på. Finansdepartementet har lagt opp til at endringen skal få virkning allerede for inntektsåret 2011.

Sykdom og bolig

Sykdomsfradraget er blant de spørsmål Skattebetalerforeningen har fått mange henvendelser om i år. Det skal fases helt ut over noen år, men det er overgangsregler som gjør at noen fortsatt kan benytte seg av det i 2011.

– Reglene er som før i 2011, så de som har sykdomsutgifter på minst 9.180 kroner kan føre det opp. Men legg merke til at for å få sykdomsfradrag i 2012 må en også ha hatt fradraget både i 2010 og 2011. Fra og med 2012 fjernes fradraget for utgifter til transport, bolig og tannbehandling. Meningen er at tilskuddsordningene fra Nav skal kompensere for bortfallet av fradragsrett, forklarer Nilsen.

– Ellers får vi hvert år en rekke spørsmål om ligningsverdien på fast eiendom Etter at det ble gjennomført en stor endring i 2010, justeres nå verdiene med prisveksten i den enkelte kommune. I snitt er verdiene justert opp med ca. 9 prosent fra 2010 til 2011, sier Nilsen som også minner om at de som har bolig i utlandet i noen tilfeller kan kreve å få redusert ligningsverdien på grunn av at mange land har hatt prisfall på fritidsboliger. (ANB-NTB)

Artikkeltags