Øker lokalt: 27 nyetableringer i første del av 2018, nå er det 34

Av

Målt opp mot gjennomsnittet i Norge, så har det vært en ganske bra utvikling på antall nyetableringer i Risør kommune de seks første månedene av 2019.