Gå til sidens hovedinnhold

Næringstomtene på Hestemyr

For abonnenter

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Aust-Agder Blad kritiserer på lederplass kommunedirektørens håndtering av salgsprosessen knyttet til de nye næringstomtene på Hestemyr. Jeg går ikke inn i alle enkelthetene i denne saken, men viser til den svært detaljerte orienteringen som næringssjefen ga til formannskapet i det åpne møtet den 13. januar. Denne er tilgjengelig på Risør kommune sin hjemmeside. Jeg forundres imidlertid over valg av vinkling på denne saken og finner det riktig å komme med noen betraktninger og avklaringer.

Det gjøres til et hovedpoeng at informasjonen til politikere og næringsdrivende har vært for dårlig. I møtet med formannskapet den 13. januar erkjente både undertegnede og næringssjefen at i etterpåklokskapens lys kunne sikkert dette vært gjort enda bedre og at vi lærer av slike prosesser. Det gjelder generelt for alt vi foretar oss; der er alltid oppgaver som vi i etterkant ser at vi kunne gjort bedre, og så prøver vi å lære av dette. Etter næringssjefens gjennomgang ga imidlertid politikerne tilbakemelding på at prosessen knyttet til de enkelte aktørene var godt dokumentert og ble godt forklart. Det samme når det gjelder bruk av opsjonsavtaler. Det ble også understreket fra vår side at myndighet til å gjennomføre salg av tomter på Hestemyr er delegert til kommunedirektøren, presisert i eget vedtak i formannskapet i november 2019, og at politikerne derfor ikke skal ha en aktiv rolle i selve salget og prosessen rundt dette.

Av lederen går det fram at politikere i formannskapet stilte spørsmål om hvorfor det ikke ble gitt informasjon allerede i formannskapsmøtet den 3. desember om at området var fulltegnet. Denne kommentaren bygger på feil grunnlag. Den 3. desember var statusen den at næringssjefen kun hadde hatt kontakt med en av de fire aktuelle kjøperne som vi nå er i ferd med å inngå avtaler med. De øvrige tre meldte seg etter formannskapets behandling. Området var altså per 3. desember på ingen måte båndlagt, slik det framgår av lederen.

Da bystyret behandlet saken 17. desember hadde vi kommet betydelig lenger, men vi hadde ikke en endelig oversikt over arealbruken og det var fremdeles detaljer som ikke var helt på plass. Vi gikk da ut med den informasjonen vi mente vi kunne i et åpent bystyremøte, blant annet av hensyn til de potensielle tomtekjøperne.

Vi har nå utsikter til at vi i løpet av kort tid har kontrakter på plass med fire seriøse og spennende aktører på det nye næringsområdet på Hestemyr. Dette er en gladsak for Risør kommune og det kan blir starten på noe som kan bli veldig bra. Da er det beklagelig synes jeg at det velges en negativ inngang med fokus på administrasjonens dårlige informasjon. Dette er særlig beklagelig når det i dette tilfelle, etter min vurdering, heller ikke synes å være særlig godt grunnlag for å en slik påstand.

Trond Aslaksen
kommunedirektør

Kommentarer til denne saken