Nattlig strømbrudd

Nok en gang opplevde Risør et strømbrudd i sommer. Over 2000 abonnenter er berørt.