7 uriktig domfelt i NAV-saker på Agder, 6 saker på vent

Agder politidistrikt har gjennomgått alle 428 anmeldte saker fra NAV siden 2012.