Rundt 200 barn i Risør er fattige – sier nei til å endre omstridt praksis

I Risør regnes barnetrygd som inntekt. Det betyr at personer og familier som mottar kommunal sosialhjelp får den tilsvarende avkortet – om de har barn.