– Nedgravde søppelløsninger er en klart bedre løsning enn disse

Høringsinnspilla til sentrumsplanen er inne. Her er et utdrag fra noen av dem.