Nektes landlov i Agder politidistrikt: Ingen får forlate skip som kommer til havn

I anledning utbrudd av koronaviruset har politimesteren i Agder politidistrikt besluttet å nekte alle sjømenn uten fast opphold i riket landlov på hele distriktets kystlinje.