Krever Brokelandsheia-svar fra statsråden etter «trusler» fra Nye Veier

Tellef Inge Mørland, (midten), her sammen med leder for E 18-styringsgruppa Per Kr. Lunden.

Tellef Inge Mørland, (midten), her sammen med leder for E 18-styringsgruppa Per Kr. Lunden. Foto:

Tellef Inge Mørland vil ha svar fra Jon Georg Dale.

DEL

Arbeiderpartiets Tellef Inge Mørland, som representerer Aust-Agder på Stortinget, stiller nå samferdselsminister Jon Georg Dale til veggs om E 18-utbyggingen.

Han ønsker en bekreftelse på at «tidligere løfter om bygging av ny 4-felts vei på hele strekningen E 18 Dørdal-Grimstad ligger fast».

– Og hvordan stiller i så fall statsråden seg til Nye Veiers uttalelser, der det er en forutsetning at man også legger inn alternative trasévalg som går utenom Brokelandsheia for at man skal få den lovede veiutbyggingen, spør Mørland.

Hele strekningen med fire felt

Han begrunner spørsmålet sitt med at samferdselsministeren tidligere har uttalt, både i svar til stortingsrepresentanten selv, og i uttalelser til Agderposten, at «hele strekningen E 18 Oslo-Kristiansand skal stå ferdig innen 2027 som ny 4-felts vei».

– Dette harmonerer også ganske godt med administrerende direktør i Nye Veier Ingrid Dahl Hovlands uttalelser om at de vil bygge ut hele sin nåværende portefølje i løpet av tolv år, og ikke 20 som opprinnelig planlagt, ifølge Mørland.

– Truet med tre-felts

Han reagerer på Nye Veiers reaksjoner på at det interkommunale plansamarbeidet der ordførerne fra Aust-Agder og Telemark alle er enige om hva som er det beste alternativet for denne strekningen: Om Brokelandsheia.

– Dette fikk direktør for samfunnskontakt i Nye Veier Finn Aasmund Hobbesland til å true med at det da bare vil bli 3-felts vei på strekningen, skriver Mørland, og henviser til en artikkel i Agderposten.

Mørland skriver videre at det har skapt «betydelige reaksjoner på at Nye Veier har fremsatt dette kravet på tvers av kommunenes ønske.

Samferdselsministeren har ikke svart på spørsmålet ennå.

Artikkeltags