Tilspisning mellom nabokommunene: – Det bør veie tyngre med Risørs utvikling enn et turområde i Tvedestrand

Dette er ikke noe endelig kart, men det viser siste versjon av forslaget for korridorbredden gjennom Risør som legges ut på høring i styremøte 10/4. De røde linjene illustrer ikke der veien vil gå, men de linjer som er konsekvensutredet spesielt av Nye Veier. Sandvann ligger helt neders på kartet og viser at Risør også ønsker at deler av vannet tas med i korridoren. Det ønsker ikke Tvedestrand.

Dette er ikke noe endelig kart, men det viser siste versjon av forslaget for korridorbredden gjennom Risør som legges ut på høring i styremøte 10/4. De røde linjene illustrer ikke der veien vil gå, men de linjer som er konsekvensutredet spesielt av Nye Veier. Sandvann ligger helt neders på kartet og viser at Risør også ønsker at deler av vannet tas med i korridoren. Det ønsker ikke Tvedestrand.

Risør-ordfører Per Kristian Lunden jobber nå for å få på plass et alternativ ved Kroktjenn.

DEL

Det nærmer seg deadline for arbeidet med ny E18, før kommunene mellom Bamble og Grimstad skal legge ut forslag på høring.

Som kjent er Nye Veier sin foretrukne løsning ved Barlinddalen, noe man ikke har ønsket fra Risørs side – i hvert fall sett fra ordfører Per Kr. Lunden (AP).

– Må ha bredere korridor

Han har tidligere vært positivt til kryss ved Vinterkjær, eventuelt ved Kroktjenn. Nå er Vinterkjær-løsningen lagt død, rett og slett fordi det med løsningen gjennom Brokelandsheia vil bli betraktelig dårligere samfunnsnytte, og det vil bli en mindre effektiv motorvei.  

Samtidig: Nå utspiller det seg en konflikt mellom Risør og Tvedestrand i veivalget. Tvedestrand har nemlig sagt seg villig til å inkludere en kryssløsning ved Kroktjenn, som nå er å foretrekke hos Risør. Men det er på en betingelse, og det er at det populære turområdet ved Sandvann ikke blir berørt.

Men i Risør og Per Kr. Lundens ønske, ligger det inne en korridor som er såpass bred i høringsrunden, at det vil gå ut over turområdet.

Det forteller ordføreren til Aust-Agder Blad.

– Vi mener at vi må ha en bredere korridor for å regne oss frem til best mulig lønnsomhet, sier Lunden.

– Trenger et sikkert grunnlag

Han mener Risørs fremtidige utvikling, som han mener kan stå på spill, er viktigere enn området ved Sandvann.

– Det bør veie tyngre med Risørs utvikling fremfor et turområde, sier han

Samtidig understreker han at dersom det er mulig å unngå berøring av Sandvann, så er det selvsagt noe han også ønsker. Men ikke for enhver pris.

– Det er et turområde som brukes også av Risør-folk. Men vi trenger et så sikkert grunnlag som mulig, og det har vært min jobb i denne prosessen, å få frem det som legges på høring, slik at det blir et best mulig beslutningsgrunnlag, sier han.

Det er med andre ord en reell mulighet at det blir en uenighet mellom kommunene når man skal bestemme seg for hva som kommer med i høringen.

– Hvis man går for Risørs forslag, så kommer Tvedestrand til å fremme et eget forslag. Så må disse to forslagene stemmes over, forklarer Lunden.

– I solidaritet med Risør

Han sier at han har en følelse av at Risør-forslaget i så fall vil vinne frem, og at det er dette Nye Veier også ønsker å gå for.

Ordføreren understreker samtidig at det kun er rundt denne delen det er uenighet mellom Risør og Tvedestrand.

– Vi er enige om det meste. Det er Sandvann det som gjenstår, sier han.

Tvedestrand, ved ordfører Jan Dukene, skriver i en innstilling til styret for plansamarbeidet, at de slutter seg til Nye Veiers anbefalte trasé – som altså er ved Barlinddalen.

– Av solidaritet med Risør i deres ønske om å utrede et kryssalternativ ved Kroktjenn aksepteres likevel at det legges inn en alternativ korridor med begynnelse fra området nord for Sandvann, skriver Dukene.

Det vanskelige veivalget 

Han skriver videre:

– Det aksepteres altså ikke en korridor som inkluderer mulighet for bro over Sandvann.

Årsaken er altså at Tvedestrand mener prisen blir for høy.

– I det videre planarbeidet må det utredes om det kan finnes en akseptabel trasé til Kroktjenn som ikke inkluderer bro eller inngrep over Sandvann. Dersom det ikke lar seg gjøre mener kommunen prisen er for høy å betale i forhold til det man eventuelt kan vinne ved å ikke velge den anbefalte linjen 13710 (som er Nye Veiers anbefalte trasé, red.anm) hele veien til Risør.

– Ikke bare et anliggende for Risørs befolkning

I et skriftlig notat skriver ordfører Per Kr. Lunden at de er glad for Tvedestrands støtte, med forbehold.

– Risør er svært fornøyde med at Nye Veier legger ut en trase med kryss ved Kroktjenn som et alternativ nr. 2 gjennom kommunen. Vi er også takknemlig for Tvedestrands støtte (med forbehold) til dette. Men traseen over Kroktjenn er bare grovt beregnet og kostnadsvurdert, skriver Lunden.

Han fortsetter med å si at det er i Risørs interesse å få samfunnsnytten i dette alternativet så riktig beregnet som mulig, og selvsagt med så god samfunnsnytte som mulig.

– Vi trenger derfor i dette stadiet av planleggingen en bredere korridor ved/over Sandvann for å beregne samfunnsnytten best mulig. Det er i tråd med det Nye Veier foreslår, uttaler han.

Lunden minner også om at arbeidet med E18 kommunedelplan er et regionalt prosjekt.

– Det er et av de viktigste i vår landsdel på veldig lang tid. Vi er allerede et felles bo- og arbeidsmarked og bedre veier vil forsterke dette ytterligere. I dag er det 350 personer som daglig pendler inn til Risør fra kommunene vest for oss, av disse 178 fra Tvedestrand og 121 fra Arendal. Betydningen av en rask og god adkomst til Risør sentrum og industriområdet på Moland er derfor ikke bare et anliggende for Risør og Risørs befolkning, ifølge Lunden.

Artikkeltags