Innkaller til ekstraordinært formannskapsmøte: – Det kan bli svært vanskelig å få politisk oppslutning om Barlinddalen

Klimahensyn, ødeleggelser av urørt natur og kollektivtransport er blant rådmannens innvendinger mot Nye Veiers Barlinddalen-alternativ.