Behandlet E18-saken: Kun Venstre og Fremskrittspartiet var imot rådmannens innstilling

Formannskapets flertall ønsker å gå for Kroktjenn, selv om det heller ikke er optimalt for Risør.