E18: Kroktjenn kan bli 687 millioner kroner dyrere enn Barlinddalen

Dukene og Lunden: Enige om at de er uenige. Første slag står onsdag i denne uken, da de åtte kommunene i E18-samarbeidet skal avgjøre hvilke forslag som skal legges ut på høring. Arkivfoto

Dukene og Lunden: Enige om at de er uenige. Første slag står onsdag i denne uken, da de åtte kommunene i E18-samarbeidet skal avgjøre hvilke forslag som skal legges ut på høring. Arkivfoto

Av

Risør vil ha utredet en E18-korridor som kan bli over en halv milliard dyrere enn den korridoren Nye Veier foreslår. Tvedestrands ordfører Jan Dukene sier nei.

DEL

Nye Veier har foreslått et E18-kryss i Barlinddalen. Det vil gi risørfolk 2,5 kilometer lengre avstand til E18 enn i dag. Politikerne i Risør mener det blir for langt. Og siden det viser seg at et kryss på Vinterkjær er urealistisk, vil de utrede et alternativ med kryss på Kroktjenn.

Det vil gi 1,5 kilometer lengre avstand til E18 enn i dag.

Høy pris

Den ene kilometeren de kan spare på Kroktjenn-alternativet kan vise seg å bli kostbar. I en beregning fra Nye Veier er alternativet anslått å koste 687 millioner kroner mer enn korridoren som går over Barlinddalen.

I tillegg vil grender og turgåere måtte betale. I forhold til bebyggelse gjelder det spesielt Torbjørnsdalen, ei grend to-tre hundre meter nord for rundkjøringen på Akland.

For Øvre Lindland og gården Langmyr på Songe innebærer Risørs forslag at man får den nye motorveien i det umiddelbare nabolaget. I tillegg vil et populært turområde ved Sandvann få veien tvers igjennom.

Dukene sier nei

Risørs alternativ møter også liten forståelse fra Tvedestrands ordfører Jan Dukene.

- Vi kan ikke støtte Risør i dette, slår han fast.

Det som er avgjørende for Dukene er at Risørs forslag går tvers gjennom det populære turområdet ved Sandvann.

Når de åtte samarbeidskommunene i E18-prosjektet onsdag denne uken skal vedta hvilke forslag som skal legges ut på høring, er Dukene derfor klar på at han ikke vil støtte Risørs forslag slik det foreligger i dag.

- Da må korridoren i så fall gå vest for Sandvann, sier han.

Forstår Dukene

Risørs ordfører Per Kristian Lunden (Ap) har forståelse for Dukenes klare melding.

- Vi håper å finne en løsning i forhold til Sandvann vi også, sier han.

- Uansett ligger dette alternativet an til å bli en god del dyrere. Er det da særlig realistisk?

- Det er ikke sikkert det blir så mye dyrere når man går inn i tallene. Derfor er det i den fasen vi er i nå interessant å se nærmere på dette. Hvis det også etter en grundigere analyse viser seg å bli mye dyrere , så vil det være et argument som taler for Barlinddalen, sier Lunden

Manglende støtte fra Tvedestrand trenger for øvrig ikke å være avgjørende for Lunden i denne omgang, siden det er flertallet som avgjør hva som skal legges ut på høring.

Først når kommunedelplanen vedtas i løpet av sommeren, må kommunene ha landet på ett forslag på de forskjellige delstrekningene.

220 meter

Forslaget fra Risør innebærer at nye E18 vil bli rundt 220 meter lengre. Østfra vil traséen følge dagens E18 til Torbjørnsdalen, altså nesten til Akland, før den dreier gradvis inn i landet, forbi Kroktjenn, over Sandvann, og flettes sammen med Nye Veiers korridorforslag et par kilometer før Skjerkholt.

Den 3-400 meter brede korridorens yttergrense går rundt 300 meter vest for vånigshuset på Skjerkholt, og utenom bebyggelsen i Modalen.

Artikkeltags