Formannskapet på Vegårshei ber Gjerstad om å ikke være «for prinsipielle» i E18-saken

I morgen skal representantene fra de åtte kommunene mellom Grimstad og Dørdal møtes på ny. Det store stridstemaet ser ut til å bli om de godtar at Nye Veier utreder to korridorer gjennom Gjerstad, hvorav den ene går utenom Brokelandsheia.