Å skusle bort muligheten for en rask utbygging av E 18 vil være utilgivelig

Av

Denne uka er E 18 i spill, med risiko for at realiseringen av strekningen Tangen – Tvedestrand skyves mye lengre fram i tid enn nødvendig.