Ny Tjennasenter-runde: – Nybygg det beste alternativet

Kommunedirektøren er overbevist. Den beste løsningen for Tjennasenteret og etablering av mer funksjonelle omsorgsleiligheter, er å rive bygningene fra 1970-tallet og bygge nytt. Han støtter seg til de helsefaglige vurderingene som er gjort.