Mandag meldte den gamle trebåten oppbud, nå foreligger første søknad fra ny trebåtfestival.

I kveld får politikerne i formannskapet en sak på bordet som ikke står på sakslista. Initiativet bak den nye trebåtfestivalen har nå etablert en arbeidsgruppe som skal snu og vende på alt, før en eventuell ny festival er på plass neste sommer. Stikkord er at den skal være mindre, billigere og godt forankret lokalt.

Trenger kapital

Festivalen trenger i første omgang 150.000 kroner i stiftelseskapital og utviklingsmidler, og det er disse pengene de ber politikerne si ja til i kveld. Pengene er tenkt brukt på prosessen rundt det å organisere trebåtfestivalen på en ny og mer kostnadseffektiv måte. De vil se på alle indre og ytre faktorer rundt festivalen, som blant annet stengslene.

Bak initiativet til søknaden står i første rekke advokat Rune Skomakerstuen og Rune Nylund Larsen. Begge er med fra det gamle styret, men kun Nylund Larsen akter å være med i festivalstyret fremover.

Gjengangere

Flere av kapasiteten i og rundt den gamle festivalen har blitt spurt om å være med inn i den nye konstellasjonen. Nylund Larsen får selskap av Cathrine Karlson, som tidligere har ledet festivalen. Med er også Øystein Vareide, som har ledet festivalens ungdomscrew i et par år, samt trebåtbygger Lars Grønnvold og  fast speaker de siste åra, Alexander Hermansen. Den eneste helt ferske er Anna Stina Næss, som tidligere har ledet Villvinmarkedet.

Noe nytt

Den nye festivalen har ingen intensjoner om å bli en kopi av festivalene av de siste år.

–Det er ingen realisme i å ha det på det nivået som de siste års festivaler har lagt på, sier Skomakerstuen.

–Vi må ha en reskalert festival, som er betraktelig mindre i størrelse, sier han.

Med pengene fra kommunen skal styret knytte til seg ressurspersoner både lokalt og eksternt.

–Vi må involvere alle gode krefter i byen, også næringslivet, samt få med så mange som mulig i denne prosessen, sier han.

Skal være i byen

Ellers hva festivalen skal inneholde vil ikke Rune Nylund Larsen si noe særlig om.

–Det som er viktig nå er å gi den nye gruppa ro til å jobbe. Vi skal tenke alle store og små tanker i denne prosessen, sier han.

Men Nylund Larsen er klar på en ting. Festivalen skal bli i Risør by.

–Det er helt essensielt å ha fokus på byen, sier han.

Frivillighet kun

En stor forskjell fra festivalen som nå er borte er at trebåtfestival 2.0 ikke skal ha noen faste ansatte, men være en festival som er tuftet fullstendig på frivillighet.

–Det vil være et styre som vil settes sammen slik at man har dekket mange av de kapasitetene en festival skal inneholde, sier Skomakerstuen.