Ny vognhall i Egddalen skrinlagt av formannskapet

ENIGE: Det var bred politisk enighet i formannskapet om at ny brannstasjon bør ligger midt i bygda.

ENIGE: Det var bred politisk enighet i formannskapet om at ny brannstasjon bør ligger midt i bygda. Foto:

For å kunne bygge en ny vognhall til brannstasjonen i Gjerstad måtte kommunen først brukt opp mot 600.000 kroner i flomberegninger. Det takket formannskapet nei til. Nå er saken sendt tilbake til rådmannen som skal se på en helt ny plassering av brannstasjonen i bygda.

DEL

Strengere krav til til utstyr og kjøretøy gjorde at det sommeren 2019 ble bestemt at brannstasjonen i Gjerstad skulle få en oppgradering med blant annet nytt sanitæranlegg og ny vognhall.

Opprinnelig var det tenkt å plassere den nye vognhallen på andre siden av veien for brannstasjonen, som ligger i Egddalen, ved å sprenge seg inn i fjellet.

Men slik ble det ikke.

Måtte søke NVE

I oktober i fjor fortalte leder av samfunnsenheten Tonje Berger Ausland at de ikke ville klare å sprenge seg langt nok inn i fjellet, og at vognhallen derfor ville komme for langt ut i veien til at utkjøring ble forsvarlig.

Gjerstad kommune begynte derfor å se på muligheter til å bygge vognhallen på andre siden av brannstasjonen, nemlig over Egdelva og Gjerstadvassdraget.

Gjerstadvassdraget er imidlertid fredet, og det ble søkt om dispensasjon til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), fylkesmannen og Statens vegvesen.

Ole Løite hadde med seg Tor Albert Oveland fra konsulentselskapet Aprova i formannskapsmøtet sist uke.

Ole Løite hadde med seg Tor Albert Oveland fra konsulentselskapet Aprova i formannskapsmøtet sist uke. Foto:

100-årsberegning

I NVE sin tilbakemelding til Gjerstad kommune opplyser de om at bygninger som brannstasjoner, sykehus og politistasjoner defineres som «sikkerhetsklasse 3 bygg». Dette innebærer at det må utføres en 1000-års flomberegning dersom den nye vognhallen skal plasseres over Gjerstadvassdraget.

— Det er vanskelig å anslå hvor mye en slik beregning vil koste, men vi har fått oppgitt at det vil ligge på et sted mellom 250.000 og 600.000 kroner, sier leder for tekniskavdeling, Ole A. Løite.

Han hadde med seg Tor Albert Oveland fra konsulentselskapet Aprova i formannskapsmøtet sist uke, hvor de presenterte en innledende vurdering av sikkerhet mot flom rundt brannstasjonen i Egddalen.

Teoretiske beregninger

Oveland var tydelig på at materialet han presenterte kun viste et omtrentlig bilde, og at mer nøyaktige utregninger måtte foretas for å få sikrere svar.

Den innledende vurderingen viser at Egdelva passerer tre bruer ned mot dagens brannstasjon, og at det er omtrent 50 centimeter vannstandsstigning for hver bru. Dette vil gi en vannstandsøkning i Egdelva på 1.5 meter.

— Det er mye teoretisk i disse beregningene, men slik det ser ut vil brannstasjonen bli rammet ved stor flom, sier Løite.

Han er rimelig sikker på at resultatet av en 100-års flomberegning ville blitt at brannstasjonen ikke kan bygges over Egdelva.

— Viktig at brannstasjonen blir liggende i Øvrebygda

Det var et enstemmig formannskap som stemte for rådmannens forslag om at bygging av vognhall i Egddalen ikke lenger er et alternativ, og at nye alternativer må vurderes.

Men selv om Egddalen nå er utelukket som plassering for brannstasjon og vognhall, var det bred politisk enighet rundt bordet om at en fremtidig brannstasjon bør være midt i bygda.

— Det er viktig at brannstasjonen blir liggende i Øvrebygda, både med tanke på beredskap og, ikke minst, omsorgssenteret. Brannvesenet er ofte først på stedet, de har hjertestarter og nødvendig kompetanse. Plasseringen er et prinsipp vi bør være enig om først når det er uaktuelt med tomta Egddalen, sa ordfører Inger Løite (Ap).

Glad for politisk enighet

Brannmester i Gjerstad, Knut Erik Ulltveit, er glad for at politikerne påpeker viktigheten med plassering av den nye brannstasjonen:

— Det er gledelig at politikerne ser verdien av å ha brannstasjonen i nærheten av kommunesenteret, sier han.

Ulltveit presiserer at størsteparten av besetningen av brannvesenet i Gjerstad er bosatt nord for Egddalen, og at det dermed er nødvendig at plasseringen vil bli i dette området, med tanke på responstiden.

— Det er helt avgjørende for tredjepersonen som trenger hjelp at vi kommer oss ut så raskt som mulig, sier han.

Kan ikke bo mer enn 10 minutter unna

Brannmesteren forteller også at det har skjedd store endringer i brannvesenets oppgaver de siste seks, syv årene.

— Vi rykker ikke bare ut til branner lenger, men også til ulykker og medisinske oppdrag, sier han, og legger til at Gjerstad har fått mange nye, motiverte brannfolk de siste årene.

— Vi har hatt veldig god rekruttering, men vi ansetter ikke folk som bor mer enn 10 minutter unna, sier han.

— Nå er vi opptatt av å få fortgang i prosessen

I utgangspunktet skulle den nye vognhallen i Gjerstad stå ferdig i løpet av 2020, men tross endel omveier tror brannsjef i Østre Agder brannvesen, Dag Svindseth, at de kan klare tidsfristen.

— Den kan bli ferdig i år. Nå er vi opptatt av å få fortgang i prosessen, sier han.

Ifølge Svindseth er brannstasjonen i Gjerstad den siste av de åtte stasjonene, som inngår i Østre Agder brannvesen, som ikke er oppgradert til nyere standard.

Også Svindseth er glad for at det er bred politisk enighet om å plassere den nye brannstasjonen i Øvrebygda, og peker på at det vil bli et stort tidstap for brannvesenet dersom ny stasjon for eksempel blir på Brokelandsheia.

Dette har han allerede levert en anbefaling til rådmannen på.

Gode muligheter for gjenbruk

Som en del av oppgraderingen ble det gjort noe renovasjonsarbeid på brannstasjonen i fjor. Nå er det altså klart at Gjerstad kommune skal bygge en helt ny stasjon, men investeringene som allerede er gjort er ikke fånyttes, mener teknisk leder Løite:

— Vi ser absolutt store muligheter for gjenbruk av bygningsmassen. Teknisk drift har ulike behov, og kan benytte underetasjen til oppbevaring av for eksempel vannvogn og nødstrømsggregat. I tillegg kan det også være et alternativ å bygge om andre og tredje etasje til utleieleiligheter, sier han.


Artikkeltags