Ingen vil drive bensinstasjonen langs E18 i Telemark: 4,5 mil til nærmeste stasjon på Brokelandsheia

Nye Veier har foreløpig ikke lyktes i å få tak i en kommersiell aktør som vil etablere bensinstasjon og drifte døgnhvileplassen på Langrønningen. Den nærmeste stasjonen ligger 4,5 mil unna, på Brokelandsheia.