Ska­det bi­len for ti­talls ­tu­sen kroner – la igjen den­ne lap­pen

Av

Fa­mi­li­en had­de bare hatt bi­len i en uke før noen ramponerte den.