Gå til sidens hovedinnhold

Nå haster det, Arbeiderpartiet!

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det rapporteres om en stadig farligere sikkerhetssituasjon i Afghanistan. Denne høsten skal flere 18-åringer, som fikk midlertidig opphold da de kom til Norge som barn, returneres tilbake til landet. Helt alene, ofte til andre områder av landet enn de kommer fra.

Dette mener vi i Venstre er uholdbar behandling av sårbare ungdommer. Jeg er glad for at Stortinget til uka skal hastebehandle spørsmålet om midlertid stans i returer til Afghanistan. Men jeg er skuffet over at Arbeiderpartiet og Senterpartiet nok en gang viser vilje til å gi flertall til en hard asylpolitikk. Jeg håper de på tirsdag vil gi sin støtte til Venstres forslag, og at Arbeiderpartigruppa på Stortinget vil låne øre til Risør Arbeiderpartis engasjement imot midlertidig stans av retur til Afganistan.

Venstre legger frem følgende forslag i Stortinget: 

• Iverksette umiddelbar stans i tvangsretur til Afghanistan av asylsøkere som var enslige mindreårige da de kom til landet, frem til Stortinget har behandlet og gjort vedtak.

• Gjeninnføre krav om at det må være «rimelig» å henvise en asylsøker til internflukt i trygge deler av hjemlandet.

• Etablere et felles nordisk landinfo.

• Avvikle ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere.

• Intensivere arbeidet med oppsporing av familier og styrke arbeidet med frivillig tilbakevending til hjemlandet. 

Tirsdag går debatten i Stortinget. Jeg håper Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil snu, og støtte Venstres forslag for å ivareta barn som trenger beskyttelse, ikke utsendelse. Det er riktig at Arbeiderpartiet tapte kampen om regjeringsmakten, men i denne saken ligger fremtiden til disse sårbare ungdommene nettopp i Aps hender, slik Stortinget har delt seg i dette viktige spørsmålet.

Kommentarer til denne saken