Anna (43) flyttet til Gjerstad for fire år siden, nå har hun vært med på å etablere rekrutteringsselskap på Brokelandsheia

Anna Hovdekleiv (43) er tilflytter til bygda, nå håper hun at det nyetablerte rekrutteringsselskapet på Brokelandsheia vil gjøre det lettere for folk å få seg jobb og bosette seg i kommunen.