Disse ble valgt til de forskjellige utvalgene

Bystyret valgte i dag medlemmer til livsløpsutvalg, kulturutvalg og miljø og teknisk utvalg.