Anja og Birgitte fant restene etter 6000 år gammel boplass ved Sandnesfjorden

– Vi har gjort et overraskende stort funn i Risør, sier utgravingsleder Birgitte Bjørkli.