– Kommunen eier en stor del av strandlinjen. Den må vi hevde og ivareta på et vis

Men ordfører Per Kristian Lunden er samtidig åpen for at områder kan kjøpes og eierforhold avklares.