Brudd på vedtaket, mener Hauge. Normal høflighet, mener Lunden

I desember bestemte bystyret seg for ikke å bruke ressurser på sonderinger rundt kommunesammenslåing. Onsdag skal ordfører og rådmann i sonderingsmøte med Tvedestrand.