Ville ha grønn og blå trasé inn i Risørveien igjen. Ble nedstemt

Risør Venstre ville ha tilbake to av traséene på Risørveien, men vant ikke fram.