Riksantikvaren godtar deler av nye E18 - hvis det gjennomføres arkeologiske utgravinger

PORSGRUNN: Riksantikvaren vil ha gjennomført arkeologiske utgravinger av fem steinalderlokaliteter på strekningen mellom Langangen og Lanner. Gjennomføres dette er det fritt fram for nye E18 på denne strekningen.