Stein (60) fra Risør er skipper på fullriggeren Sørlandet

Av

Det er atskillige år siden sist en risørmann var kaptein på en seilskute. Nylig kastet imidlertid fullriggeren Sørlandet loss fra Las Palmas, og den som sto bak ordrene om å la gå trosser og spring, var Stein Johansen fra Måkeveien i Risør. Kort tid etter gikk stagseilene til værs, mersseilsfallene ble bemannet og snart kunne skværseilene strekkes.