Foreslår torskeforbud i Oslofjorden og i gytefelt i Skagerrak

Fiskeridirektoratet foreslår at det iverksettes et forbud mot fiske av torsk i hele Oslofjorden, fra Telemark til svenskegrensa, og at flere gytefelt for torsk på Skagerrakkysten blir beskyttet.

Artikkeltags