Krever fortau og gangfelt før noen blir drept

Farlig vei: Svein Myhrvold (til venstre), Øystein Eriksen og Camilla Bull bor tett på Kragsgata. Her er det ikke fortau eller gangfelt, og når Risørsenteret står ferdig neste år, vil veien de må løpe over bli enda bredere. – Allerede i dag er veien så bred her at bilene kjøres mye fortere enn fartsgrensa på 30 km/t. Nå må Statens vegvesen få på plass fortau og gangfelt her før det skjer en ulykke, sier de tre. Vegvesenet har ingen planer for gangfelt eller fortau her.foto: Stig Sandmo

Farlig vei: Svein Myhrvold (til venstre), Øystein Eriksen og Camilla Bull bor tett på Kragsgata. Her er det ikke fortau eller gangfelt, og når Risørsenteret står ferdig neste år, vil veien de må løpe over bli enda bredere. – Allerede i dag er veien så bred her at bilene kjøres mye fortere enn fartsgrensa på 30 km/t. Nå må Statens vegvesen få på plass fortau og gangfelt her før det skjer en ulykke, sier de tre. Vegvesenet har ingen planer for gangfelt eller fortau her.foto: Stig Sandmo

Tre bolighus ligger tett på Krags gate tvers over rutebiltomta. Her er ikke fortau eller gangfelt. Barn og voksne satser livet når de krysser veien. – Vi frykter at noen må bli drept før vi får fortau og gangfelt her.

DEL

Når barn og voksne fra de tre boligene i Kragsgata går ned trappene fra boligene, kommer de rett ut på fylkesvei 416.

Her er det ikke fortau og det er heller ikke gangfelt. Det er cirka én meter mellom trappene og den hvite kantlinja på den strekt trafikkerte hovedveien.

Nå når anleggsarbeidet er i gang på rutebiltomta, ser de voksne her at det vil bli enda større risiko med å krysse fylkesveien for å komme seg i sikkerhet på den andre siden av gata.

– Når Risørsenteret står ferdig vil fortauet på den siden av veien være flyttet for å gjøre plass til et nytt kjørefelt. Det betyr at veien her blir 3,5 meter bredere, og vi får tilsvarende nye meter vei vi må løpe over, sier Svein Myhrvold, der han står sammen med naboene Camilla Bull og Øystein Eriksen.

– Kjører for fort

Bilene suser forbi tett inntil den hvite kantlinja på asfalten. Fartsgrensa er 30 km/t her og en voksen person kjenner godt lufttrykket fra bilene.

– Det er ingen som holder fartsgrensa her. Både personbiler og tungtrafikk dundrer forbi her. Vi har varslet vår bekymring for trafikksikkerheten til politiet, men vi har ikke hørt noe fra dem, eller sett at de har hatt noen fartskontroller her.

Svein Myhrvold forteller at naborekka tok kontakt med Statens vegvesen for noen år siden, og like etterpå kom det en fartsdemper på plass nedenfor husene.

– Den fartsdemperen er det ingen som bryr seg om. Den er så flat at bilene ikke trenger å bremse på farta for å passere den, sier Øystein Eriksen.

– Farta går ikke ned, så den fartsdemperen er feilplassert, skyter Myhrvold inn.

Fikk fartsdemper: Da naboene klaget til vegvesenet at bilene kjørte for fort forbi her, kom det like etterpå en fartsdemper på plass. – Den er for flat og bremser ikke trafikken, sier beboerne.

Fikk fartsdemper: Da naboene klaget til vegvesenet at bilene kjørte for fort forbi her, kom det like etterpå en fartsdemper på plass. – Den er for flat og bremser ikke trafikken, sier beboerne.

Bekymret for barna

Aust-Agder Blads journalist huker seg ned ved trappa for å simulere siktsonen et barn vil oppleve. Her er det blindsone både oppover mot Kirkegårdsbrua og nedover mot Risørhuset. Det er ikke lett å se bilene før de er tett på trappa.

– Våre barn er vant til at de bor så tett på veien, men jeg har alltid vært bekymret for at det vil skje en ulykke når noen krysser veien, sier Camilla Bull.

– Vi har spurt politiet om de vil komme hit for å observere, sier Myhrvold.

Han har flere ganger vært i kontakt med Statens vegvesen.

– Vi har pratet med folk fra vegvesenet som har vært her og gjort målinger i forbindelse med utbygginga på rutebiltomta, og jeg har sent e-post til vegvesenet, sier Myhrvold og legger til at alle naboene synes det er positivt at rutebiltomta bygges ut.

Tvers over gata til de tre boligen kommer det en inn- og utkjørsel til 45 parkeringsplasser.

– Den bekymrer oss.

Ingen planer om fortau

Kragsgata her er fylkesvei og det er Statens vegvesen som har ansvaret for fortau og gangfelt her.

Avdelingsingeniør Anders Auten Pedersen i Risør kommune forteller at i forhold til reguleringsplanen vil den boligen som ligger nærmest sentrum få bredere vei som må krysses, for de andre to boligene vil avstanden til fortauet bli som i dag.

– Fortauet flyttes ikke der, men tvers over for de to boligene blir det en nedfelling i fortauet for innkjøring til parkeringsplassene. Ovenfor det tredje huset begynner den nye busslomma, så her blir det bredere vei, sier Pedersen og legger til at dette er fylkesvei og vegvesenet sitt ansvar.

I nabovarselet fra utbygger av rutebiltomta til Statens vegvesenet, skriver vegvesenet i sin kommentar at: Det som er viktig for vegvesenet, er trafikksikkerhet, spesielt for myke trafikanter.

Seksjonssjef Anne Grete Tofte i Statens vegvesen region sør, svarer at hun har hørt om naboene som mangler fortau i Risør.

– Vi har sett på saken, men vi har ikke landet noen avgjørelse. Den er til behandling, sier hun.

Hvor lang behandlingstid snakker vi om?

– Det kan jeg ikke svare på. Vi har ikke noe planlagt prosjekt der, og vi har heller ikke noe finansieringsplan for fortau der.

Camilla Bull tar noen raske skritt bort fra trafikken.

– Vi frykter at noe må bli drept her før vi får fortau og gangfelt.

Artikkeltags