Slik vil han endre sentrum: Se bildene og hvilke bygg han vil rive

Sivilarkitekt Einar Myraker har tegnet et forslag som gir Risør et amfi midt i sentrum, mer uteservering, større parkområde og færre parkeringsplasser.