Sa ja til Risørs E18-ønske

Fikk med seg alle: Per Kr. Lunden på møtet i det interkommunale plansamarbeidet i går.

Fikk med seg alle: Per Kr. Lunden på møtet i det interkommunale plansamarbeidet i går.

Nye veier gikk for alternativet med ny E18 gjennom Barlinddalen, men risørordfører Per Kr. Lunden fikk med seg de andre ordførerne på at også Kroktjenn skal videre til høringsrunden som legges ut torsdag.

DEL

Tvedestrandordfører Jan Dukene gikk på talerstolen i det intekommunale plansamarbeidet i dag og sa at han i solidaritet med Risør ville støtte forslaget med Kroktjenn som alternativ.

Dukene sa også at Nye veiers nordre linje gjennom Barlinddalen var førstevalget til de folkevalgte i Tvedestrand.

Risørordfører Per Kr. Lunden mente at Nye veier sine beregninger på kostnader og samfunnsnytte mellom alternativene Barlinddalen og Kroktjenn, ikke var grundige nok.

– Vi har hatt møter med et konsulentfirma der vi har sett på om vi kan få en mer nøyaktig beregning på forskjellene mellom Barlinddalen og Kroktjenn. En slik beregning vil koste 135 000 kroner, og det skal vi finne penger til, uten at vi trenger å ha en innsamling, sa Lunden.

Han ba også Nye veier om å slutte å kalle kryssene for Barlinddalen og Kroktjenn, og heller kalle det for Kryss til Risør, som en fellesbetegnelse.

Nøye beregning

Etter et kort rådsmøte, kom prosjektleder Solfrid Førland i Nye veier med svar til Lunden.

– For oss er det greit at det nå blir hetende Risørkrysset i stedet for Barlinddalen eller Kroktjenn.

Bruk av penger til å hyre inn et konsulentfirma til å foreta nøyere beregning for Kroktjenn og Barlinddalen, var Nye veier negativ til.

– Ny veier har ingen avtale med konsulentfirmaet Multikonsult, som Risør har vært i kontakt med. Vi kan derfor ikke si ja til å bruke penger på dette, sa prosjektleder Førland.

Ordførerne stemte senere for å støtte Lundens forslag til bruk av konsulentfirmaet.

Enstemmig

Før ordførerne fra de åtte kommunen i det interkommunale plansamarbeidet var klare for å stemme for hvilke forslag som skulle med videre til høringsrunden, påpekte fylkeskommunens representant at dersom det ville komme helt nye veilinjer i de brede korridoren, må det en ny høring til.

Møtet på fylkeshuset i Arendal ble avbrudt av gjentatte korte rådsmøter mellom ordførerne. Tidsplanen om å ha et ferdig vedtatt forslag til klokka 12, sprakk med et par timer.

Da plansamarbeidet skulle avgi sine stemmer gikk de enstemmig inn for at de to alternativene gjennom Risør går videre til høringsrunden.

Vanskelige valg

– Det blei et komplisert møte med mange ting som måtte løses før vi kunne votere. Men det gikk jo bra for Risør, sier ordfører Lunden og legger til at han er glad for at han valgte å delta på møtet.

– Jeg er veldig fornøyd med at alle sa ja til å ha med Kroktjenn videre til høringsrunden, og jeg er veldig glad for at vi klarte å få i land hele kommunedelplanen.

Lunden sier at det har vært slitsomt.

– Nå skal jeg lande med litt god mat og avslapping, før det braker løs med nye planleggingsmøter.

Han oppfordrer folk til å komme med sine innspill i høringrunden.

– Medvirkningsportalen til Nye veier blir nå arenaen for alle som vil komme med sine synspunkter til de to alternativene. Nå må alle i grendene, i velforeninger, bygdelag og alle andre komme med sine innspill. Det er veldig viktig. Kjør på, avslutter han.

Artikkeltags