Arbeiderpartiet vil beholde dagens vei forbi Lindstøl: – Vi må se på løsninger som lar seg finansiere

Arbeiderpartiet vil fremme forslag om at dagens fv. 416 gjennom Lindstøl beholdes som den er og at resten av Risørveien bygges ut til 80 km/t-vei i rød korridor, langs eksisterende vei. – Det blir vanskelig å skaffe finansiering til andre alternativer, sier ordfører Per Kr. Lunden (Ap).