Veistrid på Søndeled havner på ordførerens bord

Eierstriden om den lille veistubben Sandkleiva på Søndeled har i årevis pågått mellom grunneier og kommunen. Nå kan det bli ordførerens oppgave om å få til en avtale med grunneieren.

Artikkeltags