Inntak ved videregående skole: Håper på større inntakssone for Risør

Sara Sægrov Ruud fremmet et forslag om en større inntakssone for Risør i Fylkestinget denne uka.