Den gamle rådmannen ble erklært inhabil i bystyrets aller første sak

Blant de nye bystyremedlemmene finner man Odd Eldrup Olsen (Ap). At han er tidligere rådmann fikk raskt konsekvenser.