Oddvar fant sjelden bille på Søndeled - kun registrert fire ganger i Norge tidligere

Oddvar Thorsen har gjort et bemerkelsesverdig funn. Ved Søndeled kirke møtte han på en garver, en sjelden bille som det bare er funnet få eksemplarer av i Norge etter 1945.