Gå til sidens hovedinnhold

Ombyggingen av Tjennasenteret

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I virkeligheten er det foreliggende prosjekt kun et bearbeidet forprosjekt. Dette at prosjektet har kommet for langt blir derfor feil. Det korrekte er at arkitekten har laget en rekke nye utkast i et tidkrevende arbeida for tilfredsstille kravene fra kulturetaten i fylket. Eksteriøret har blitt endret en rekke ganger, og nå sist: Antall etasjer ut mot Carstensens gate. Påstanden om at et mulighetsstudie vil ta sju-åtte måneder virker helt «tatt ut av lufta». Plantegning/konsept er altså relativt uendret, og det er viktig å være oppmerksom på følgende fakta, som altså danner grunnlag for å hevde at prosjektet må omprosjekteres (det vedlegges tre skisser for å illustrere saken).

A. Innestengt leilighet ut mot felles tun ha hatt denne svært uheldige plasseringen over lang tid. Leiligheten stenger for en oppmyking av konseptet, og det er svært uheldig innsikt fra utvendig fellesareal og fellesrom i det gamle sykehuset.

B. En dårlig løsning for nivåforskjeller ved innvendig rampe/trapp har vært slik i alle utkast. Løsningen beslaglegger et stort areal som ikke er egnet til møblering. Området har ellers ingen kontakt med tunet til tross for sin sentrale plassering. Konsekvensene er et betydelig institusjonspreg.

C. Ledig areal som oppstår ved å ta bort den øverste etasjen mot Carstensens gate er benyttet til et usentralt innvendig fellesareal.

D. Leilighet 1 og 2 (mot nord, se bilag) har kun enkelt soverom. Prosjektleder har uttalt at alle leiligheter er på 60 kvadratmeter. Dette stemmer altså ikke. Illustrasjon B viser disse to leiligheter med fullverdige soverom.

E. Inneklemt leilighet (7, se bilag) er på samme illustrasjon flyttet til ledig fellesareal. Dette er en gunstig plassering, uten innsyn. Dette grepet åpner opp for en myk og ledig løsning for innvendige nivåforskjeller, med glassfasade ut mot tunet. Det blir også plass for attraktive sittegrupper sentralt i anlegget. Institusjonspreget forsvinner!

F. Bilag C viser skisse for revidert prosjekt lagt på alternativ A. (forprosjekt). Her framkommer konsekvensene, og begrunnelsen for en omprosjektering. Ellers kan det bemerkes at det i underetasjen er store, overdimensjonerte korridorer, hvor det tydelig framgår at det må til en omprosjektering også her. Ikke minst for å oppnå arealreduksjon og kostnadsbesparelser for selve arealet sammen med reduserte grunnarbeider.

Til slutt en henvisning til den siste uttalelsen fra Agder fylkeskommune: «Vi vil fremdeles sterkr presisere at i et tilfelle som ovennevnte omsorgsboliger, burde det vært utarbeidet et mulighetsstudie for ombygging. Dette gjelder med tanke på klimautfordringene og på grunn av bygningsmassens arkitektoniske verdi. Eksisterende omsorgsboliger og det gamle sykehuset ble rehabilitert for få år tilbake. Vi tilrår derfor sterkt at mulighetene for ombygging blir vurdert ytterligere.

Einar Myraker
Sivilarkitekt MNAL

Kommentarer til denne saken