Etter en oppgang på 77 i andre halvår i 2019, til 3698, går Aust-Agder Blads opplag nå tilbake med 86, til 3612 abonnenter i første halvår i 2020.

– Dette er vi selvsagt ikke fornøyd med, men samtidig har det vært vanskelige tider i deler av årets første seks måneder grunnet koronasituasjonen. Så noe av forklaringen til at vi mister abonnenter kan ligge der, sier ansvarlig redaktør Trond Nøstvold Tou.

Lesertallene øker

Lesertallene fra Forbuker & Media er mer lystig lesning, og viser at totalt på digitalt og papir så leses Aust-Agder Blad av 7500 lesere i andre halvår i 2020. I første halvår i år var det samme tallet 7200 lesere.

– Det samsvarer med trenden vi har sett i løpet av dette året. Fra januar har antall abonnenter som leser en plussak hver dag økt fra 1500 til 1700–1800. Spesielt fra slutten av mai har vi sett stadig høyere og mer stabile tall. Det gleder oss at stadig flere må en tur innom austagderblad.no for å holde seg oppdatert om hva som rører seg i Risør og Gjerstad, og gir oss stor motivasjon til å stå på videre for å lage en god lokalavis, sier Nøstvold Tou.

Det er for øvrig kun Fædrelandsvennen og Lyngdals Avis som har oppgang av de 15 avisene i Agder som er med i MBLs oversikt. Tvedestrandsposten går tilbake med 52 til et opplag på 4973, mens Agderposten går ned 72 til 19.210. Fædrelandsvennen er fylkets desidert største avis, og øker med 452 abonnenter til et opplag på 37.796.