Oppsiktsvekkende melding fra politiet om 17. mai

Av

Folk som på nasjonaldagen bryter rådene fra helsemyndighetene for hvor mange som kan samles, får en «vennlig henstilling fra politiet», sier politidirektøren.