I dag dro Østre Agder Brannvesen, avdeling Risør - på øvelse i bruk av slokkepostene som er plassert på Tangen og Kastellet.