Gå til sidens hovedinnhold

På tide å utvide ordning for brukerstyrt personlig assistanse – BPA

Risør Venstre ber Risør bystyre om å åpne for at både privat og kommunal aktør kan ivareta arbeidsgiveransvaret for BPA-ordningen i Risør.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Oppfordringen kommer som en naturlig konsekvens etter at Risør Venstres leder Sara Sægrov Ruud lenge har kjempet for å få på plass en best mulig BPA-ordning i Risør hvor bruk av private tilbydere likestilles med kommunale.

Etter vår mening viser Forvaltningsrevisjonsrapport om BPA til Risør kontrollutvalg med all tydelighet at det er et stort forbedringspotensial innen dette fagområdet.

Fagområdet er kanskje også mer komplekst enn mange politikere hadde forventet. Risør Venstre mener det vil styrke BPA-tilbudet om vi også slipper til private tjenesteytere. Sammen blir vi sterkere og bedre i stand til å yte de BPA-tjenestene våre brukere har krav på og fortjener, og det må være utgangspunktet.

Brukers valg og til brukers beste

Når praktisk bistand og opplæring organiseres som BPA, er det brukeren selv, eventuelt med bistand, som organiserer og leder arbeidet assistentene utfører. Det er da naturlig at de også fritt skal kunne velge blant private og kommunale tilbydere.

Risør Venstre mener BPA-saken igjen må settes på bystyrets kart allerede i februar 2021. Og da med en klar anmodning til bystyret om å gi kommunedirektøren fullmakt til å innarbeide private tilbydere i instruks. Kommunedirektøren bør også gis fullmakt til å inngå avtaler med privat leverandører som ønsker å bli en del av BPA-ordningen i Risør. Først da får brukerne et reelt valg.

Risør Venstres bystyregruppe
Stian Lund (V) medlem bystyre, formannskap og miljø- og teknisk utvalg
Frode Ausland (V) medlem bystyre og livsløpsutvalget
Jan Einar Henriksen (V) medlem bystyre og leder Risør kontrollutvalg

Kommentarer til denne saken