Pågang Næringshage: – Har veiledet 20 målbedrifter fra Risør og Gjerstad

Sørlandsporten Næringshage AS har stor aktivitet og endrer nå navnet til Pågang Næringshage AS. De server målbedrifter for fem kommuner. I 2018 veiledet de 33 bedrifter, 20 av disse var fra Risør og Gjerstad.