Pågangen er så stor at Sjøsenteret sliter med å skaffe nok båter

Sjøsenteret har aldri solgt flere båter på forsommeren enn de har gjort i år.