La skylden på vegvesenet for forsinket parkeringsplan – slik var det ikke

Foran formannskapet i oktober sa kommunalsjef i Risør Nils Martin Andersen at kommunen venter på svar fra Statens Vegvesen før parkeringstiltak kan iverksettes. Men det er kommunen som ikke har sendt inn det de skulle.