Det er fryktelig skuffende, men kanskje ikke så uventa at Grenlandsparsellen, «Genistreken», som skulle binde sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen i praksis blir nulla ut i Norsk Transportplan (NTP) For sånn må vel teksten leses? Også modernisering av Sørlandsbanen med dobbeltspor og hurtigtog kan vi kikke langt etter.

Fra optimisme til fortvilelse

Ved forrige rullering av NTP i 2017, skrev NRK: «Sørlandsbanen skal få dobbeltspor og 250 km/t». «Grenlandsbanen skal få penger». Stortingsrepresentantene Svein Harberg (H), Åse Michaelsen (Frp) og Petter Toldnæs fra Venstre lot seg fornøyd avbilde. Hans Petter Grøvan (KrF) var også veldig fornøyd. «Det at Sørlandet skal oppleve å bli den prioriterte landsdelen er veldig bra»,sa han da.

En landsdels samlede krav tilsidesatt i flere tiår

Før NTP 2022-2033 ble lagt fram fredag, har politikere fra hele fylket spilt inn kravet om en satsing på denne togstrekningen, og advart mot at en forsinkelse her, parallelt med en storsatsing på riksveien, vil gjøre tog til taper i konkurransen. Taperne er næringslivet, miljøet og gods- persontrafikken til og fra Oslo Stavanger.

Grenlandsbanen på 5-6 mil til en kostnad på rundt 25 milliarder har det vært jobba for i en generasjon. Tiltaket vil spare reisetida fra Risør til Oslo med over en time! Med god tilbringertjeneste ville den blitt et godt alternativ for vår region. I tillegg kommer en sterkere tilknytning kommunene imellom.

Det gjelder også for gods. Mye av langtransporten har de siste åra blitt flytta fra bane til vei, og med den ensidige satsinga på motorvei på E18 og E39, vil godstoget bli en taper. For i tillegg foreslår regjeringa å fortsette å legge til rette for modulvogntog (semitrailere på inntil 60 tonn og 25,25 m). Disse monstertrailerne vil stjele markedsandeler fra jernbanen. Stikk i strid med alle miljøløfter.

Tøffere

NTP skal vedtas i Stortinget før sommeren, og fram til da er det mulig å påvirke. Den neste muligheten ligger til stortingsvalget, der Sørlandet kan gjøre den manglende satsingen på bane her sør til en valgkampsak.

Knut Henning Thygesen
fylkesting- og kommunepolitiker for Rødt