Pass på: Her skjer viltpåkjørslene i Agder

I 2019 ble det registrert 205 kollisjoner mellom bil og vilt i fylket de tre siste månedene av året. En av tre viltpåkjørsler skjer nå og frem mot nyttår.