Lunden: – Bør få konsekvenser

Ordfører Per Kr. Lunden sier brudd bør få konsekvenser, men alle saker bør behandles noenlunde likt.